Tarieven

Het tarief voor een harples van 30 minuten is € 25,- Voor 4 lessen/weken € 100,- en voor het seizoen 2019-2020 gedurende 10 maanden is het tarief € 699,- In overleg kunnen andere lesvormen worden afgesproken, zoals een les van 20 of 45 minuten of groepsles. Het schooljaar bestaat uit 33 – 35 lesweken.

Het lesgeld kan worden voldaan in 1, 2 of 10 termijnen.

Het is mogelijk om op elk moment van het jaar in te stromen.

Het is voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen mogelijk om via de stichting Meedoen Zwolle financiële steun voor de harplessen te krijgen.

Via docentencollectief Dubbelgreep is het tarief voor seizoen 2018-2019 € 750,- Het schooljaar bestaat dan uit 37 lesweken en daarnaast zijn er projecten en uitvoeringen (2 tot 5) waaraan de leerling gratis kan deelnemen.